« Terms

Polityka prywatności Questpass sp. z o. o.

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób rozwiązujących Questpassy

Administrator

Administrator danych osobowych jest Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • przesyłając email na adres: rodo@questpass.pl,
 • albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam rozwiązując Questa – udostępniany przez nas materiał reklamowy lub informacyjny pochodzący od nas lub naszych partnerów, który może zawierać w swej treści linku do strony docelowej wskazanej przez naszego partnera.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

utworzyć Twój indywidualny identyfikator na potrzeby wyświetlenia Ci Questpassa. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prawidłowej realizacji naszych zobowiązań umownych wobec podmiotów, które z nami współpracują;

prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. Będziemy wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie – w zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś. Ponadto będziemy w oparciu o profilowanie dopasowywać treść informacji marketingowych na podstawie zgromadzonych, dotyczących Ciebie danych, Działania marketingowe będą marketing behawioralny (nakierowanie uwagi użytkownika na określone treści na podstawie jego wcześniejszych zachowań). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu naszych produktów i usług jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości marketingu naszych produktów oraz usług.

przekazywać Twoje dane kontaktowe do naszych partnerów (jeżeli je podałeś rozwiązując Questpassa).Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jeżeli podałeś nam swoje dane kontaktowe będziemy przekazywać Twoje dane osobowe także naszym partnerom, którzy z nami współpracują.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane:

 • do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy wyświetlać Questpassy)
 • w zakresie przekazywania Twoich danych osobowych naszym partnerom będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu.

Jakie masz prawa?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami w poniższy sposób:

 • przesyłając email na adres: rodo@questpass.pl,
 • albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email na adres: rodo@questpass.pl albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych dla Użytkowników (Subskrybentów) Serwisu Questpass.pl

Administrator

Administrator danych osobowych jest Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • przesyłając email na adres: rodo@questpass.pl,
 • albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez uzupełnienie formularza rejestracji do Sewisu Questpass.pl (dalej: „Serwis”) lub kontaktując się z nami mailowo, telefonicznie lub za pomocą social mediów.

Rejestracja, a także późniejsze logowanie do Serwisu jest także możliwe za pośrednictwem platform i usług podmiotów trzecich. Decyzję o tej drodze rejestracji lub logowania podejmujesz Ty. W przypadku rejestracji lub logowania się do naszych usług przy użyciu danych uwierzytelniających podmiotu zewnętrznego (np. Facebook, Google, Twitter) importujemy od niego informacje, aby pomóc w utworzeniu dla Ciebie konta w Serwisie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

podjąć działania związane z obsługą Twojej rejestracji do Serwisu oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia i obsługi Twojego konta jako użytkownika Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną, a także podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy.

realizacji usługi polegającej na udostępnianiu Ci treści w serwisach internetowych osób trzecich bez wyświetlanych przez nas reklam zawierających Questpassy – udostępniany przez nas materiał reklamowy lub informacyjny pochodzący od nas lub naszych partnerów, który może zawierać w swej treści linku do strony docelowej wskazanej przez naszego partnera. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną;

bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim korzystaniem z Serwisu.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. Będziemy wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie – w zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś.

realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowi jego niezbędność dla wypełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz o rachunkowości.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli korzystasz z naszej usługi polegającej na udostępnianiu treści w serwisach internetowych osób trzecich bez wyświetlanych przez nas Questpassów (w tym reklam), Twoje dane osobowe, przekazywane są podmiotom, które prowadzą serwisy internetowe dla których wykupiłeś usługę. Przekazujemy wyłącznie adres email i Twój unikalny identyfikator stworzony dla Ciebie w Serwisie. Odbiorca danych nie może wykorzystywać Twoich danych w innym celu niż identyfikacja Ciebie w jego serwisie, po to by uniemożliwić wyświetlanie Tobie oczekiwanych treści.

Byśmy mogli świadczyć Tobie usługi, a także byś Ty mógł je świadczyć dla nas, przekazujemy Twoje dane również podmiotom świadczącym dla nas usługi utrzymania Serwisu i przechowania danych tj.: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane:

 • aż usuniesz to konto, lub my zakończymy świadczenie usług w ramach Serwisu (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy) a po tym czasie także dla realizacji interesów w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie danych objętych dokumentacją podatkową i księgową Twoje dane będą przetwarzane przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument;
 • w zakresie działalności marketingowej do czasu wycofania przez Ciebie do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy prowadzić działania marketingowe).

Jakie masz prawa?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami w poniższy sposób:

 • przesyłając email na adres: rodo@questpass.pl,
 • albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email na adres: rodo@questpass.pl albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne, aby zarejestrować się do Serwisu i móc z niego korzystać. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie profilu w Serwisie, ani umożliwić dostępu do świadczonych przez nas usług.

Informacja o przetwarzaniu danych dla Reklamodawców i Wydawców i upoważnionych przez nich osób

Administrator

Administrator danych osobowych jest Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • przesyłając email na adres: rodo@questpass.pl,
 • albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez uzupełnienie formularza rejestracji do Serwisu Questpass.pl (dalej Serwis), jak i przekazane nam przez podmiot – innego użytkownika lub naszego klienta, którzy korzystają z Serwisu, a którzy zgłosili, że jesteś uprawniony do korzystania z Serwisu.

W szczególności będą to takie dane jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nadany Ci przez podmiot zgłaszający Twoje uprawnienie do zarejestrowania się do Serwisu numer lub inny unikalny dla każdego użytkownika identyfikator.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

zweryfikować, czy jesteś uprawniony do tego, aby zarejestrować Cię jako użytkownika Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji osób zgłaszających się do Serwisu z ramienia podmiotu – naszego klienta, który korzysta z Serwisu i który zgłosił, że jesteś uprawniony do korzystania z Serwisu. W tym zakresie weryfikujemy, czy faktycznie jesteś osobą zgłoszoną przez ten podmiot, względem którego możesz być w szczególności pracownikiem.

podjąć działania związane z obsługą Twojej rejestracji do Serwisu oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia i obsługi Twojego konta jako użytkownika Serwisu. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie profilu w Serwisie, ani umożliwić dostępu do świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną, a także podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy.

zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę będącej przedmiotem zawartej między nami Umowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną,

kontaktować się z Tobą w celach związanych z Twoim korzystaniem z Serwisu w zakresie jej ogólnych funkcjonalności, przykładowo obsługi reklamacji, w tym rozwiązywania problemów technicznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktowania się z osobami zgłaszającymi się do rejestracji do Serwisu oraz jej użytkownikami

bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim korzystaniem z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. Będziemy wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie – w zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś.

realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowi jego niezbędność dla wypełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz o rachunkowości.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane również podmiotom świadczącym dla nas usługi utrzymania Serwisu i przechowania danych tj.: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane:

 • aż usuniesz to konto, lub my zakończymy świadczenie usług w ramach Serwisu (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy) a po tym czasie także dla realizacji interesów w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie danych objętych dokumentacją podatkową i księgową Twoje dane będą przetwarzane przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument;
 • w zakresie działalności marketingowej do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy prowadzić działania marketingowe).

Jakie masz prawa?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami w poniższy sposób:

 • przesyłając email na adres: rodo@questpass.pl,
 • albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email na adres: rodo@questpass.pl albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne, aby zarejestrować się do Serwisu i móc z niego korzystać. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie profilu w Serwisie, ani umożliwić dostępu do świadczonych przez nas usług.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

Questpass wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak np. komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe.

Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki „cookies”, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki „cookies”, jednak niektóre funkcje stron internetowych mogą wtedy nie działać poprawnie.

Wykaz plików Cookies, które wykorzystujemy

 • do uzupełnienia

W jakich celach używamy plików cookies?

Używamy plików cookies w celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług oraz zwiększenia wygody korzystania z Serwisu i usług. Pliki cookies używane są w celu dostępu do treści przeznaczonych jedynie dla uprawnionych użytkowników Serwisu lub serwisów internetowych osób trzecich oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na stronach i podstronach bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania. Ma to na celu zapewnienia Ci wygody korzystania z Serwisu oraz serwisów internetowych osób trzecich, np. poprzez ograniczanie ilości powiadomień oraz ich dopasowywanie do Twoich aktywności i preferencji. Ponadto używamy plików cookies, aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji.

Używamy plików cookies osób trzecich w celu np. liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Pliki cookies podmiotów i osób trzecich są umieszczane przez niżej wymienione podmioty:

 • Google (Google Analytics, dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć w dokumencie „Informacje dla użytkowników witryn i aplikacji korzystających z Google Analytics”, który jest dostępny pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html)

Te pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym lub w narzędziach tych podmiotów trzecich. Pliki cookies umożliwiają identyfikację Twoich zainteresowań podczas korzystania z naszego Serwisu oraz personalizację reklamy, która jest do nich kierowana, również na stronach Partnerów.

Okres przechowywania plików cookies

Pliki cookies sesyjne (session cookies) są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Pliki cookies (persistent cookies) nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie

Usuwanie lub wyłączenie plików cookies w przeglądarce

To, że możemy przechowywać i uzyskiwać dostęp do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Ciebie. Masz możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania: