« Terms

Polityka prywatności Questpass sp. z o. o.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś kontaktując się z nami mailowo, telefonicznie lub za pomocą social mediów, a także uzyskane w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego w serwisie Questpass.pl (dalej Serwis).

Przetwarzanie Twoich danych może być również związane z wykonywaniem przez Ciebie szeregu innych działań bezpośrednio związanych z korzystaniem z serwisów internetowych osób trzecich oraz usług towarzyszących.

Zdarza się tak, że to my inicjujemy pierwszy kontakt z Tobą w celu realizacji usługi lub świadczeń, jeżeli wyraziłeś takie zainteresowanie, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych osób trzecich.

Danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres czy adres email.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie profilu w Serwisie, zapłacić Ci za świadczenia dla nas, ani umożliwić dostępu do świadczonych przez nas usług. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego świadczonych przez nas usług lub dochodzenia roszczeń. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności, w tym o naszych nowych usługach. Dla takich działań podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przy czym nie będziemy przesyłać informacji handlowych na Twój adres email lub nr telefonu, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody. Jeżeli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

Twoje dane osobowe, po wykonaniu umowy, objęte dokumentacją sprzedażową lub zakupową, tj. np. fakturami VAT lub rachunkami, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

W jakich celach używamy plików cookies?

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Używamy plików cookies w celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług oraz zwiększenia wygody korzystania z Serwisu i usług. Pliki cookies używane są w celu dostępu do treści przeznaczonych jedynie dla uprawnionych użytkowników Serwisu lub serwisów internetowych osób trzecich oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na stronach i podstronach bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania. Ma to na celu zapewnienia Ci wygody korzystania z Serwisu oraz serwisów internetowych osób trzecich, np. poprzez ograniczanie ilości powiadomień oraz ich dopasowywanie do Twoich aktywności i preferencji. Ponadto używamy plików cookies, aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji.

Używamy plików cookies osób trzecich w celu np. liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli korzystasz z naszej usługi polegającej na udostępnianiu treści w serwisach internetowych osób trzecich bez wyświetlanych przez nas Questów (w tym reklam), Twoje dane osobowe, przekazywane są podmiotom, które prowadzą serwisy internetowe dla których wykupiłeś usługę. Przekazujemy wyłącznie adres email i Twój unikalny identyfikator stworzony dla Ciebie w Serwisie. Odbiorca danych nie może wykorzystywać Twoich danych w innym celu niż identyfikacja Ciebie w jego serwisie, po to by uniemożliwić wyświetlanie Tobie oczekiwanych treści. Bez przekazania Twoich danych, nie moglibyśmy wykonać zawartej z Tobą umowy.

Byśmy mogli świadczyć Tobie usługi, a także byś Ty mógł je świadczyć dla nas, przekazujemy Twoje dane również podmiotom świadczącym dla nas usługi utrzymania Serwisu i przechowania danych tj.: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, również te zgody i dane mogą zostać przekazane.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas Umowa. Po rozwiązaniu Umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas Umowy oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić od Ciebie takich roszczeń. Co do danych objętych dokumentacją podatkową i księgową dane przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

Jakie masz prawa?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

  • Prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych
  • Prawo do sprostowania danych osobowych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Prawo do skargi

Jak możesz wykonać swoje prawa w stosunku do nas?

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email na adres rodo@questpass.pl albo wyślij żądanie pocztą.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

  • przesyłając email na adres: rodo@questpass.pl,
  • albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska.

Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

Administrator

Administrator danych osobowych jest Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000852508, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, KRS 0000852508, kapitał zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, (NIP): 7831821967, (REGON): 386640766.